Telefon 70 11 47 11   Mandag til fredag kl. 9-17

Forsikring

Hos Riis Rejser anbefaler vi, at du tegner en passende forsikring til din rejse. I Danmark kan du købe rejseforsikring hos blandt andet:

Gouda Rejseforsikring, telefon 88 20 88 20
Europæiske Rejseforsikring, telefon 33 25 25 25.

Du kan sandsynligvis også købe forsikring hos det forsikringsselskab, du køber dine øvrige forsikringer hos.


Det blå EU-sygesikringskort

EU-sygesikringskortet giver adgang til nødvendig offentlig sygehjælp under ophold i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Sygehjælpen gives på samme vilkår som til landets egne borgere.
Du kan få det blå EU-sygesikringskort, hvis du bor i Danmark, er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og du er dansk sygesikret. Der er en række særtilfælde, hvor du også kan have ret til det blå SU-sygesikringskort.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag tips og nyheder fra vores rejseverden.

Grupperejser